Се прикажуваат сите 3 резултати

ГАС ДЕТЕКТОР ALTAIR 2X

 • Најбрза реакција на сензор наспроти најнизок проток на гас.
 • Рок на траење на сензорот подолго од 4 години.
 • Тестиран на удари за зголемена продуктивност наспроти трошоци за одржување.
 • 1 уред може да врши мониторинг на 2 гаса (само Altair 2XT).
 • Светлечки лед индикатор во зелена боја на секои 15 секунди за продолжување со работа после претрпен удар.
 • Светлечки лед индикатор во црвена боја на секои 15 секунди за прекин со работа после претрпен удар кој нанел посериозна штета.
 • Аларм и сензор за предупредување дека уредот наскоро ќе биде нефункционален.
 • Тежок над-обликуван гумен оклоп.
 • Преживува падови врз бетонска подлога од 7,5 метри висина.

МУЛТИГАС ДЕТЕКТОР ALTAIR 4X

 • Дупло побрзо детектирање на гасови од просечните индустриски сензори.
 • Можност за брзо апдејтирање на инструментот преку ALTAIR Connect апликацијата достапна на Google Play Store.
 • Испраќање на брзи пораки со помош на ALTAIR Connect апликацијата.
 • Издржливост од 25 падови од 1.2 метри (MIL-STD-810G 516.6 Transit Drop 3rd Party сертификат)
 • Издржливост при ненадеен пад врз бетонски под од висина од 7,5 метри.
 • Висок рејтинг при водоотпорност и против прашина (2 метри за најмалку 1 час).
 • Опсег на работна температура од -40°C до +60°C.
 • MotionAlert опцијата ги известува другите лица дека корисникот е неподвижен.
 • InstantAlert опцијата ги известува другите лица за потенцијално опасна ситуација.

МУЛТИГАС ДЕТЕКТОР ALTAIR 5X

 • Открива запаливи гасови, кислород, јаглерод моноксид, јаглерод диоксид, водород сулфид, сулфур диоксид, амонијак, хлор, VOC и многу други во зависност од конфигурацијата на сензорот.
 • Цврстото модифицирано куќиште од поликарбонат обезбедува ненадминлива издржливост, вклучително и преживување на падод 3 метри ; IP65-сертифициран.
 • Теренски докажаната интегрална пумпа овозможува постојан проток на гас.
 • XCell сензори со високи перформанси и траење 3 до 4 години.
 • Се користи помалку калибрациски гас.
 • MotionAlert опцијата ги известува другите лица дека корисникот е неподвижен.
 • InstantAlert опцијата ги известува другите лица за потенцијално опасна ситуација.
 • PID опцијата овозможува точна и прецизна VOC реакција со претходно внесени референтни фактори.
 • Големите копчиња и светлиот екран овозможуваат лесно користење дури и со ракавици.
 • Ексклузивен вграден краен сензор за предупредување дека наскоро ќе престане да функционира.
 • Можност за пренесување на податоци на компјутер преку MSA Link софтвер.
 • Вклучен бежичен блутут.