МЗТ ИРИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
ЗАШТИТНИ ГАМАШНИ ВИСОКИ 44-2114
 
 
 
 

ЗАШТИТНИ ГАМАШНИ ВИСОКИ 44-2114

 
 
 
  • Изработено од квалитетна говедска шпалт кожа.
  • Минимална дебелина на кожата 1 мм.
  • Со свитлив елемнт на врвот за да се овозможи форма во целост.

EN ISO 11611:2007
CLASS 2/A1

  • Side split cow leather
  • Leather thickness: min. 1 mm.
  • With bendable insert at shin and shoe top to allow shape formation

EN ISO 11611:2007
CLASS 2/A1