МЗТ ИРИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
ГАС ДЕТЕКТОР ALTAIR 2X
 
 
 
 

ГАС ДЕТЕКТОР ALTAIR 2X

 
 
 
 • Најбрза реакција на сензор наспроти најнизок проток на гас.
 • Рок на траење на сензорот подолго од 4 години.
 • Тестиран на удари за зголемена продуктивност наспроти трошоци за одржување.
 • 1 уред може да врши мониторинг на 2 гаса (само Altair 2XT).
 • Светлечки лед индикатор во зелена боја на секои 15 секунди за продолжување со работа после претрпен удар.
 • Светлечки лед индикатор во црвена боја на секои 15 секунди за прекин со работа после претрпен удар кој нанел посериозна штета.
 • Аларм и сензор за предупредување дека уредот наскоро ќе биде нефункционален.
 • Тежок над-обликуван гумен оклоп.
 • Преживува падови врз бетонска подлога од 7,5 метри висина.
 • Fastest sensor response times, lowest calibration gas flow rate on the market
 • > 4-year expected sensor life
 • Stand-alone bump tests reduce maintenance, increase productivity (ALTAIR 2XP only)
 • 1 device can monitor 2 gases (ALTAIR 2XT only)

Increased safety awareness & real-time compliance

 • Bump pass: green LED flash every 15s, large on-screen checkmark
 • Bump fail or expiration: red LED flash every 15s, no checkmark
 • End-of-sensor-life warning and alarm

Rugged durability

 • Tough over-molded rubber armor
 • Survives multiple 25-ft drops onto concrete
 • Agency-certified dust- and water-tight IP67 construction
 • Intrinsically-safe design