МЗТ ИРИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
МУЛТИГАС ДЕТЕКТОР ALTAIR 5X
 
 
 
 

МУЛТИГАС ДЕТЕКТОР ALTAIR 5X

 
 
 
 • Открива запаливи гасови, кислород, јаглерод моноксид, јаглерод диоксид, водород сулфид, сулфур диоксид, амонијак, хлор, VOC и многу други во зависност од конфигурацијата на сензорот.
 • Цврстото модифицирано куќиште од поликарбонат обезбедува ненадминлива издржливост, вклучително и преживување на падод 3 метри ; IP65-сертифициран.
 • Теренски докажаната интегрална пумпа овозможува постојан проток на гас.
 • XCell сензори со високи перформанси и траење 3 до 4 години.
 • Се користи помалку калибрациски гас.
 • MotionAlert опцијата ги известува другите лица дека корисникот е неподвижен.
 • InstantAlert опцијата ги известува другите лица за потенцијално опасна ситуација.
 • PID опцијата овозможува точна и прецизна VOC реакција со претходно внесени референтни фактори.
 • Големите копчиња и светлиот екран овозможуваат лесно користење дури и со ракавици.
 • Ексклузивен вграден краен сензор за предупредување дека наскоро ќе престане да функционира.
 • Можност за пренесување на податоци на компјутер преку MSA Link софтвер.
 • Вклучен бежичен блутут.
 • Detects combustible gases in LEL and/or volume percentage range, oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, ammonia, chlorine, VOCs, and many others depending upon sensor configuration.
 • Rugged overmolded polycarbonate housing provides unsurpassed durability, including ability to survive 10-ft. (3m) drop; IP65-certified.
 • Field-proven integral pump provides consistent gas flow, eliminating concerns of externally-attached components.
 • High performance XCell Sensors last longer:
  • Typical life greater than 4 years for combustible, O2, CO/H2S, SO2, CO/NO2 and CO (high concentration) sensors.
  • Typical life greater than 3 years for NH3 and Cl2 sensors.
  • Most sensor response and clear times <15 seconds.
 • Less calibration gas used:
  • Requires about half of test gas typically used for calibration and bump tests.
  • Rapid bump test gives results in less than 10 seconds for most common sensor configurations.
  • Span calibration time of 60 seconds for most common sensor configurations.
 • MotionAlert feature option tells others that user has become immobile.
 • InstantAlert feature provides manual alarm to alert others as to a potentially hazardous situation.
 • PID option allows for accurate, reliable VOC response with programmable reference factors.
 • Large buttons and bright display provide easy operation, even when users wear gloves.
 • Exclusive end-of-sensor warning cautions users when unit's sensor nears end-of-life.
 • Versatile MSA Link™ Software allows users to transmit data to a computer.
 • Wireless bluetooth included standard.