МЗТ ИРИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
SOFTBALL S3 (KU037T)
 
 
 
 

SOFTBALL S3 (KU037T)

 
 
 
  • Ниска чевла, од велур кожа со дебелина 1,8-2,0 мм.
  • Високо отпорен материјал на триење и потење.
  • Вметнувачка ткаена влошка.
  • Мек и обрабен јазик.
  • Без метал.

ЗАШТИТНА КАПА: 200Ј полимерен нетермички композит согласно со EN 12568.

МЕЃУЃОН: Флексибилен антиперфорирачки композитен материјал согласно со EN 12568.

ЃОН: Полиуретанска антистатичка густина, отпорна на хидролиза ISO 5423: 92, на јаглеводороди и абразија, анти-шок и анти-лизгање.

SRC ВЛОШКА 4000, апсорбирачка, удобна, анатомска и отстранлива.

ГОЛЕМИНА: 39-47

ТЕЖИНА: Sz 42 гр. 600

  • High shoe, suede back WRU leather thickness 1,8-2,0 mm.
  • Highly perspiring and abrasion resistant fabric lining.
  • Shoe with refracting fabric insert.
  • Soft, lined and padded tongue.
  • Completely metal free shoe

TOECAP: 200J polymeric composite non-thermic according to EN 12568

MIDSOLE: flexible antiperforation composite fabric according to EN 12568

SOLE KUBE: bidensity polyurethane antistatic, resistant to hydrolysis ISO 5423:92, to hydrocarbons and to abrasion, anti-shock and anti-slipping.

SRC INSOLE: 4000, removable, anatomic, absorbing, antistatic and perspiring.

SIZE: 39-47

SHOE WEIGHT: Sz 42 gr. 600