ДИСТРИБУЦИЈА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО

ДИСТРИБУЦИЈА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО

Добро е да се знае

Добро е да се знае

Безбедносната капа мора да се носи од страна на работник во каква било работна област каде што постои опасност од повреда на главата, од паѓање, од фрлени предмети, или други штетни контакти.

Ако постои можност да работникот биде изложен на електрична опасност тогаш и безбедносната капа треба да биде соодветно не-проводна.

Чин ремените или друг тип на ремени кој се користат за затегнување мора да бидат затегнати кога работникот се качува или кога работи на височина над 3 метри каде работникот може да биде изложен на ветрови.

Оштетените капи или капите со недостатоци, или пак несоодветните и модифицирани капи треба да бидат отстранети од служба.

Безбедносната капа мора да се носи од страна на работник во каква било работна област каде што постои опасност од повреда на главата, од паѓање, од фрлени предмети, или други штетни контакти.

Ако постои можност да работникот биде изложен на електрична опасност тогаш и безбедносната капа треба да биде соодветно не-проводна.

Чин ремените или друг тип на ремени кој се користат за затегнување мора да бидат затегнати кога работникот се качува или кога работи на височина над 3 метри каде работникот може да биде изложен на ветрови.

Оштетените капи или капите со недостатоци, или пак несоодветните и модифицирани капи треба да бидат отстранети од служба.